НОВИНИ

Переможцi Лiтературно-наукового конкурсу Фонду Воляникiв-Швабiнських 2018 рiк

Фундацiя Українського Вiльного Унiверситету подає до вiдома вислiди конкурсу за 2018 рiк.
На конкурс було подано низку наукових та лiтературних праць, з яких жюрi нагороджує наступних авторiв:

Першою премiєю нагороджуються:

Петрo Костюк за науково-дослiдницьку працю “Код iдентичностi”, в якiй автор розкриває знанi i незнанi сторiнки мiлiтарної iсторii та спадковостi українського народу, iз-за якої постає новий образ вiйськової звитяги України;

Тетянa Коломiйченко за роман “Убити зло”, в якому висвiтлено подiї сучасної незалежної України та розкрито причинно-наслiдковi аспекти, якi привели до суспiльно-аномальних явищ та трагiчних подiй сьогодення.

Другою премiєю нагороджуються:

Владислав Сердюк за збiрник “Iнгульський степ. Iсторiя – Краєзнавство – Родовiд – Джерела – Спадщина”, в якому розмiщеннi статтi про маловiдомi особистостi та подiї козацьких земель межирiччя Пiвденного Буга та Днiпра;

Святослав Липовецький за науково-дослiдницьку працю “Меч-“Щербенець” та українськi ворота”, в якiй розкрито складнi українсько-польськi взаємини та формування української нацii у XVIII-XXI;

Микола Посiвнич за твiр “Степан Бандера”, в якому вiдтворено боротьбу ОУН та показано особливу роль її провiдника в суспiльно-полiтичних процесах України.

Третьою премiєю нагороджуються:

Ольга Яворська за повiсть “Неспалима смерека”, в якiй показаний незламний дух української жiнки в боротьбi за волю України та власну гiднiсть;

Любов Василiв-Базюк за iсторичну повiсть “Новими стежками”, в якiй висвiтленi подiї новiтньої iсторii та вказанi можливi шляхи до створення “власної процвiтаючої держави”.

Спецiальною Грамотою жюрi вiдзначає наступних авторiв:

Тараса Шмiнера за “Перекладознавчий аналiз – теоретичнi та прикладнi аспекти: давня українська лiтература сучасними українською та англiйською мовами”;

Вiктора Грабовського за роман “Любовi не буває забагато”;

Миколу Павленка за “Холодноярськi тризуби, або Пригоди Якоба Штофне в Українi“ та “Хочу спокою, свiтла, миру i добра“;

Свiтлану Орел за книгу “Тi, хто не хотiв помирати мовчки…“;

Валентина Кожевнiкова за книгу “Сувора розмова про “язик“ i мову“.

Top